Foto: Rebildcentret

I tilknytning til Rebildcentret ved foden af Rebild Bakker, hvor man i dag kan blive klogere på områdets særlige geologi, natur og kulturhistorie, skal Danmarks første center for kilder nu opføres. Gravlevdalen, hvor Rebildcentret ligger, er det sted i Nordeuropa, hvor der findes flest kilder. Gennem tiden har kilderne sammen med områdets rigdom på kalk haft stor betydning – naturmæssigt og kulturhistorisk. Denne fascinerende historie skal nu fortælles i det kommende nye Danmarks Kildecenter. Realdania støtter byggeriet af centret.

Kilderne i områdets ådale har på forskellige måder haft afgørende betydning for udformningen af områdets helt særlige natur- og kulturmiljøer. Denne historie skal nu fortælles på en ny og spændende måde. Konkret bygges en 300 m2 stor udstillingsbygning med udsigt over Gravlev Ådal, en overdækket atriumgård og en udendørs landskabsmodel af Lindenborg Å og kildevældene i Gravlev Ådal. Det er planen, at historien om kilderne og deres betydning formidles gennem forskellige skiftende temaer, som blandt andet sætter fokus på geologi, biologi og stedets fascinerende industrihistorie. Efter planen åbner Danmarks Kildecenter – som en del af Rebildcentret – i 2018.

Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania siger:

Rebild-området har en række unikke, stedbundne kvaliteter. Blandt andet en særlig natur, som er formet af istidslandskabet og de mange kilder i området. Danmarks Kildecenter vil styrke stedets attraktionsværdi og tiltrække endnu flere besøgende gennem en ny og moderne formidling af de særlige natur- og kulturværdier, som er her. På den måde vil kildecentret kunne bidrage til at styrke området som helhed.

Se mere på Realdanias hjemmeside

Kilde: Realdania