Strammere energirammer for nybyggeri, renoveringsklasser for eksisterende bygninger og bedre energibalance for vinduer.

Dette er alt sammen eksempler på, at energiforhold er i fokus i det nye Bygningsreglement 2015 (BR15), hvor der også er en række mindre ændringer vedrørende de administrative bestemmelser, konstruktioner og indeklima.

Som hjælp til brugen af BR15 har SBi udgivet en opdateret udgave af SBi-anvisningen om bygningsreglementet og afholder en række kurser, hvor man får forklaret og uddybet reglerne.

SBi-anvisning 258 har samme kapitelstruktur som BR15, og anvisningsteksten ledsages af den fulde reglements- og vejledningstekst. Anvisningen indeholder desuden en omfattende litteraturliste med henvisninger til nyeste viden på byggeområdet.

SBi-anvisning 258 henvender sig til alle professionelle parter i byggeriet, særligt projekterende og kommunale byggesagsbehandlere. Ud over forskere fra SBi har også eksterne branchefolk bidraget til anvisningsteksten.

Anvisningen kan bestilles som 440-siders bog på www.anvisninger.dk/258, hvor den også er tilgængelig i en digital udgave.

Læs mere om SBi anvisning 258 og kurser på SBis website.

 

Kilde: SBi