Opdateringen er sket i samarbejde med medlemslandenes kompetente myndigheder for at hjælpe virksomhederne og for at sikre en ensartet implementering af reglerne over hele EU. Der gøres særligt opmærksom på at der er tilføjet nye, uddybende retningslinjer i følgende kapitler:

Kapitel 4 om kravet for dokumentation for overholdelse af gældende lovgivning
Afsnittet er opdateret i forhold til håndtering af officielle dokumenter. Vejledningen understreger behovet for at vurdere dokumenterne som helhed og verifikation af informationerne.
Der skal derudover tages højde for risikoen for korruption i det enkelte producentland.

Kapitel 10 om produkter omfattet af FLEGT og CITES certifikater
Der er tilføjet et nyt afsnit 10 B som vejleder om CITES-listede træarter i forhold til ikke-CITES-listede træprodukter, som kan være omfattet af EUTR og som ikke automatisk får grønt lys ind i EU.

Kapitel 11 om anvendelse af Agenter
Der er tilføjet et nyt kapitel 11 som vejleder om anvendelse af agenter og due diligenceforpligtelsen.

Kapitel 12 om Overvågningsorganer, MO’er
Der er tilføjet et nyt kapitel 12 om Overvågningsorganer specielt om kommunikation med myndigheder, interessekonflikter, anvendelse af Due Diligence-certifikater og tilsyn.

Den opdaterede vejledning kan downloades her:

Opdateringen foreligger på alle EU-sprog og kan downloades som en samlet pakke her.

Kilde: Dansk Træforening