Økonomisk kvartalsoversigt december 2017 er udkommet med en aktuel oversigt over dansk økonomi og byggecentrenes omsætning. Læs den her.

Økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi. Tal fra Danmarks statistik viser et fald i dansk BNP i tredje kvartal 2017, men ifølge de økonomiske råd er der ingen grund til at tro, at vi nu vil gå ind i en stagnation eller tilbagegang af dansk økonomi. Således bliver der i vismandsrapporten ”Dansk Økonomi, efterår 2017” forventet en realvækst i BNP i både 2018 og 2019. Til trods for faldet i BNP, er beskæftigelsen fortsat med at stige, og er steget med i alt 4,1 % siden første kvartal 2015.

Selvom der forventes fortsat vækst i de kommende år, skal det på ingen måde være en sovepude for de danske politikere, der skal være med til at opretholde væksten i Danmark. Derfor er Danske Byggecentres opfordring klar, at regeringen skal holde fast i deres skattelettelser i sit skatteudspil fra august i år, da skattelettelser, herunder især topskattelettelser, er den mest effektive måde at skaffe arbejdsudbud på.

Hos Danske Byggecentre er vi også positivt stemt overfor udsigten til et permanent håndværkerfradrag. Det har været vigtigt for os at understrege, at håndværkerfradraget ikke er et reguleringsværktøj, men derimod et strukturelt værktøj, som ikke nødvendigvis handler om at øge aktiviteten i byggebranchen men derimod om at minimere sort arbejde, vedligeholde folks boliger samt sikre lærepladser og dermed gode uddannelsesmuligheder for branchen.

Intet fald i byggeriet
Faldet i dansk BNP ser ikke ud til at have påvirket bygge- og anlægsbranchen som helhed. Væksten er fortsat ind i tredje kvartal, men den samlede vækst i bygge- og anlægsbranchen er dog skævt fordelt. Branchen har samlet haft en omsætningsvækst på 7,4 % i årets første tre kvartaler sammenlignet med samme periode sidste år, men anlægsvirksomhederne har haft en negativ vækst på -0,4 %.

Byggecentrernes omsætning
Når det regner på præsten, så drypper det på degnen, så de seneste tal for omsætningen blandt medlemsvirksomhederne i Danske Byggecentre viser en vækst på 5,3 % i de første tre kvartaler af 2017 i forhold til samme periode sidste år.