Pressemeddelelse

Danske Byggecentres økonomiske kvartalsoversigt 1. kvartal 2020 er nu udkommet med en aktuel, kort og koncentreret oversigt over tilstanden i dansk økonomi, i byggeriet og i byggecentrenes omsætning. Læs den her.

Coronakrisen skal blive byggeriets grønne vendepunkt
Hos Danske Byggecentre er vi meget tilfredse med måden, hvorpå regeringen og de resterende partier på Christiansborg har håndteret den igangværende coronakrise. Det har fra politisk side været nødvendigt at søsætte store økonomiske hjælpepakker for at holde hånden under den danske økonomi, der må siges at være presset af omstændighederne.

De økonomiske hjælpepakker varierer i størrelse og fokus, men overordnet set er vi meget tilfredse med de tiltag, der er taget i brug for at holde gang i byggebranchen og det produktive erhvervsliv.

Dog henstiller vi til, at man fra regeringens side udnytter den nuværende situation og bruger krisen til at kickstarte den grønne omstilling i byggeriet.

Mit ønske er, at politikerne bruger coronakrisen som startskud på den grønne omstilling, vi i byggebranchen skal igennem. Det kan gøres med forskellige initiativer med varierende klimamæssige udslag. Dog er det sikkert at byggebranchen og ikke mindst klimaet, vil nyde godt af politiske indgreb, der straks kan sætte gang i renoveringsprojekter og den nødvendige energieffektivisering af den danske boligmasse” siger adm. direktør i Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Regeringen har iværksat grønne initiativer i byggebranchen, eksempelvis igangsatte man Landbyggefondens 453 godkendte renoveringsprojekter i den almene boligsektor. Det var nødvendigt og brugbart, men vi henstiller til, at regeringen griber muligheden og bevarer øjet på den grønne omstilling i byggebranchen.

Corona er en frygtelig virus, der rammer familier og dansk økonomi hårdt, men forhåbentlig kan vi bruge krisen som startskud til den grønne omstilling og fremrykke de nødvendige tiltag, der ikke kun sikrer arbejdspladser, men også baner vejen for en mere miljøvenlig byggebranche.

Styrk BoligJobordningen
Til trods for økonomiske hjælpepakker og lempelse af anlægsloftet lider særligt de små og mellemstore byggefirmaer fortsat under coronakrisen. Fordi de ikke nødvendigvis får noget udbytte af lempelsen af anlægsloftet.

Løsningen på problemet er at hæve beløbet i håndværkerfradraget. Helt konkret foreslår vi, at sammenlægge og hæve beløbet til 50.000 kr. og tillade alle former for håndværksydelser. Tal fra skatteministeriet viser, at knap 465.000 personer benyttede sig af fradraget i 2018, og at det samlede fradrag lød på 2,9 mia. kr., heraf gik ikke mindre end 75,1 pct. til energibesparelser i hjemmet samt andre grønne håndværksydelser. Håndværkerfradraget skaber med andre ord det økonomiske incitament, der skal til, for at private igen hyrer SMV’er til at lave grønne renoveringer som f.eks. at energirenovere deres hjem.

”Håndværkerfradraget virker, og er en effektiv måde at sætte skub i efterspørgslen på renoveringsopgaver og den grønne omstilling, som hele vores samfund skal gennemgå. Samtidig vil det hjælpe en masse hårdt trængte SMV’er og sikre danske jobs”, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk