Pressemeddelelse

Selvom omsætningen faldt med næsten en mia. fra 3. til 4. kvartal, er dagens opgørelse alligevel positiv læsning i landets byggecentre. For 4. kvartal 2015 er det bedste i mange år. Det er på trods af, at den generelle vækst står stille og boliginvesteringerne falder.

Til gengæld formår byggecentrene fortsat med at holde priserne på byggematerialer nede. Det er således endnu en gang stigende omkostninger til arbejdsløn, der trækker de samlede byggeomkostninger op.

– Det er glædeligt at se, at byggecentrene fortsat formår at lave så gode resultater i betragtning af, at økonomien ser ud til at stå stille. Og det er særlig fornemt, når man tænker på, hvor intens konkurrencen er i branchen. Byggecentrene fortsætter med at holde omkostningsniveauet for byggeriet nede, hvilket vidner om, at prisen på byggematerialer fortsat er meget lav, siger Palle Thomsen, adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre.

Positive ting i tallene
Denne markante udvikling i lønomkostningerne kan formentligt ses som et resultat af, at beskæftigelsen fortsat er meget høj i byggeriet, og at der endelig ser ud til at være kommet lidt gang i påbegyndelsen af nye boligbyggerier, som for første gang i flere kvartaler oplevede en markant stigning i 4. kvartal. Der blev påbegyndt næsten 400 flere byggerier i 4. kvartal 2015 end samme kvartal 2014. Det er en stigning på omkring 18 %.

Dansk økonomi sakker efter vores naboer
Desværre er væksten i dansk økonomi stadig meget svag – og halter fortsat meget efter udviklingen i vores nabolande. Det samme gælder virksomhedernes investeringsniveau, som stadig ligger markant under niveauet i resten af Norden.

– Som vi ser det, er der efterhånden ikke mange gode argumenter tilbage for ikke at have ensidigt fokus på en endog meget ambitiøs vækstdagsorden, herunder en skattereform, der i høj grad fremmer forbruget og gør det væsentligt mere attraktivt at arbejde. Jeg kan hvert fald ikke se, hvorfor det åbenbart er en naturlov, at Norge, Sverige og resten af Europa skal have så gode vækstrater, når Danmark ikke kommer ud af stedet, siger Palle Thomsen.

Palle Thomsen håber også, at regeringen vil se fordomsfrit på de svenske erfaringer med ROT-fradraget.

– Boliginvesteringerne i Danmark falder kvartal for kvartal, og som vi kan se, er markedet for byggematerialer til eksempelvis renovering af boliger, stadig utrolig hårdt presset. Jeg så gerne, at man i det mindste testede den svenske model af i Danmark. Ikke kun for vores skyld. Men langt hovedparten af Danmarks værdi består af bygninger, og hvis det bliver en tendens, at der ikke bliver investeret i disse bygninger, mister vi lynhurtigt kæmpe værdier, der skal findes på et andet tidspunkt.

Hele analysen kan læses her.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk