Landskabsarkitektfirmaet Schønherr har sammen med M. J. Eriksson og Viggo Madsen vundet totalentreprisekonkurrencen om en ny indretning af området ved Brobuerne i Struer. Projektet skal binde by og havn sammen på ny og derigennem styrke bylivet og samtidig sikre området mod oversvømmelse. Projektet er et samarbejde mellem Struer Kommune og Realdania.

I Struer har man gennem mange år haft et ønske om at styrke forbindelsen mellem den centrale del af byen og havnen. Området gennemskæres af en bro, og buerne under broen giver mulighed for gennemgang, men udnyttes i dag ikke til anden aktivitet. Samtidig fungerer arealerne ned mod havnen i dag som parkeringsplads og knudepunkt for bustrafik.

Omdannelsesprojektet går derfor ud på at indrette området på en ny måde, så det inviterer til aktivitet og ophold, som styrker bylivet – og dermed styrker Struer som attraktiv købstad og havneby. Struers placering gør byen udsat for stormflod fra Limfjorden og ved kraftig regn samles vandet bag brobuerne. Derfor er en væsentlig del af projektet at klimasikre havneområdet og byen mod oversvømmelse.

Vinderprojektet vil omdanne området mellem by og havn til et attraktivt og smukt byrum, som inviterer borgere og besøgende ned til vandet og indbyder til ophold og aktivitet. Dommerkomitéen har lagt vægt på, at projektet skaber gennemtænkte og smukke forbindelser mellem by og havn.

Bedømmelsesrapporten nævner blandt andet, at:

– Som helhed skaber projektet en række nye byrum med hver deres karakter, der dokumenterer indlevelse i byens egenart og god forståelse for opgavens mange spørgsmål, der besvares med et stærkt og robust greb, der rækker ud over i dag og i morgen og skaber en række perspektivrige udviklingsscenarier, der med byens borgere og gæster i centrum og vil styrke forbindelsen mellem byen og havnen

Konkret indrettes byrummene med åbne pladser, små oaser, mindre butikker og cafeer samt aktiviteter inde under brobuerne. Desuden skaber et stort kurvet trædæk forbindelsen helt ned til vandet. Stormflodssikringen står som en elegant bølge gennem området og skaber rammen for de nye byrum. Den ydre ramme gør, at brobuerne træder uforstyrret frem og får karakter af aktive byrumsmøbler i området – i stedet for som i dag at være en ”tavs”, fysisk barriere mellem byen og vandet.

FAKTA

Dommerkomitéen bestod af:

  • Borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune
  • Teknik- og Miljø-udv. Hans Østergaard
  • Formand for Kultur- og Fritidsudv. Flemming Odde
  • Formand for Erhverv- og Turismeudv. Martin Hulgaard
  • Formand for Struer Forsyning Niels Viggo Lynghøj
  • Projektchef Realdania Pelle Bournonville
  • Fagdommer Kristine Leth Juul, Arkitekt MAA.
  • Fagdommer Erik Brandt Dam, Arkitekt MAA.
  • Fagdommer Rolf Johnsen, Chefkonsulent Region Midtjylland, klimatilpasning

Projektets samlede budget er 24 mio. kr. Realdania bidrager heraf med 12 mio. kr.

Projektet gennemføres i samarbejde med Realdania og forventes at være færdigt i efteråret 2017. Anlægsarbejdet begyndes efter planen i efteråret 2016.

Læs mere om projektet her.

Kilde: Realdania