Flere politikere forsøger at gøre udkantsproblematikken til et tema i valgkampen. Hos Brancheforeningen hilser vi dette initiativ velkomment og håber, at de lykkes. For det er almindelig sund fornuft at gå efter et mere balanceret Danmark.

Problemerne, med at udviklingen er centreret omkring hovedstaden og de største byer, har allerede vist sig i store forskelle på indkomster, huspriser, liggetider og andelen af erhvervsaktive. Men nye tal fra KL’s nyhedsbrev, Momentum, viser for første gang, at problemerne stikker dybere end som så. Eksempelvis viser analysen, at én ud af fem højtuddannet kandidat prioriterer geografisk placering over erhvervsmæssige udfordringer – og arbejder dermed i en stilling, der ligger under sit uddannelsesniveau. Det skader samfundsøkonomien, fordi samfundet mister produktivitet og indtjening. Derudover er det også spild af skattekroner, fordi vi ikke får det ud af den uddannelse, vi kunne have fået.

Produktiviteten svækkes yderligere, fordi den samme højtuddannede arbejdskraft mangler i udkantsområderne. Dertil skal lægges, at erhvervslivet og udviklingen i disse områder også rammes, fordi virksomhederne tvinges til at flytte væk, når de ikke kan få den arbejdskraft de mangler.

– Det er lidt Molboagtigt, at de leder med lys og lygte efter kandidater til gode stillinger i Struer, når du samtidig har højtuddannede kandidater i København, der laver arbejde, de er overkvalificerede til. Men mest ærgerligt er det for erhvervsudviklingen i landdistrikterne, som bliver sat tilbage, siger Palle Thomsen, adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre.

Staten agerer startmotor for den private vækst
I løbet af de sidste fire år har det ikke skortet på politisk velvilje til at gøre noget ved problematikken. Dog uden at det har ført penge med sig. Men løsningen synes at ligge ligefor. Nemlig ved at gentænke placeringen af de statslige virksomheder, der netop efterspørger højtuddannet arbejdskraft. Logikken er, at deres efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft skaber den nødvendige kritiske masse af jobs, således at udkanten bliver et reelt alternativ til hovedstaden, og dermed giver private virksomheder mulighed for også at flytte væk i vished om, at de kan tiltrække den arbejdskraft, de behøver.

– Det er klart, at udkanten mangler privat vækst. Vores medlemmer, hvor cirka 80 % har deres forretninger uden for de største byer, mærker hver dag, at pengene bliver færre, og at forbrugslysten er begrænset, fordi kunderne frygter for fremtiden. Det er en selvforstærkende effekt. Og kommunerne har jo ikke reel mulighed for at konkurrere med hovedstaden – hverken i form af skatte- eller erhvervspolitik, siger Palle Thomsen.