PEFC Danmark er nu klar til at sende det danske PEFC-system i offentlig høring. Høring forløber over de næste 60 dage.

Det danske PEFC-certificeringssystem blev godkendt første gang i 2001 og blev senest revideret i 2013. Det danske system er godkendt under PEFC International, som kræver, at de nationale systemer revideres med 5 års intervaller. PEFC Danmark har dog fået henstand ift. kravet omkring 5 års intervaller, da det internationale system har været under revision. Det betyder, at det danske system nu er under revision og at det bliver revideret op i mod de nyeste internationale standarder.

Revisionen har kørt siden sommeren 2019, og revisionen er sket på grundlag af indhentede erfaringer fra certificerede skove, gruppeordninger, certificeringsfirmaer og akkrediteringsfirmaer, samt ny viden på området. Til at forestå revisionen er det et krav, at der nedsættes en eller flere arbejdsgrupper med repræsentanter for de forskellige interesser for bæredygtig skovdrift i Danmark. Der har været en stor og bred interesse for at deltage i arbejdsgrupperne, som nu er nået frem til en konsensusbeslutning, om at det danske system kan sendes i offentlig høring.

Arbejdsgrupper
PEFC Danmark bestyrelse har nedsat to arbejdsgrupper, som skal revidere det danske system. Deltagerne i arbejdsgrupperne består af en lang række interessenter, som har interesse for bæredygtigt skovbrug.

Arbejdsgruppe 1 – Kriterier for skovdriften

Arbejdsgruppe 2 – Systembeskrivelse og tekniske krav for gruppecertificering og certificeringsfirmaer

Find deltagerlisten her.

Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift – se dokument her.

Ordliste og definitioner for den danske PEFC-ordning – se dokument her.

PEFC Danmarks krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer – se dokument her.

Det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift – se dokument her.

Indsend høringssvar
Alle høringssvar bedes sendes til PEFC Danmark på info@pefc.dk. Efter modtagelsen vil PEFC Danmark kvittere for modtagelsen. Modtager du ikke en kvittering inden 14 dage, så kontakt PEFC Danmark, Morten Thorøe, på 60 60 56 49 eller mt@pefc.dk.

Høringssvar kan også sendes til PEFC Danmark kontor på adressen: PEFC Danmark, Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding

Vi opfordrer alle til at bruge følgende skema til at indsende deres høringsvar – Hent dokumentet via linket her.

Andre relevante dokumenter
PEFC Danmarks system består af en lang række dokumenter, både i forhold til, hvordan systemet skal udvikles og vejledende dokumenter. Udover de dokumenter som er sendt i høring, så skal udviklingsrapporten og andre relevante dokumenter også offentliggøres.

Deltagerliste revision – se dokument her.

Referater arbejdsgruppe 1 – se dokument her.

Referater arbejdsgruppe 2 – se dokument her.

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem – se dokument her.

Udviklingsrapport – se dokument her.