2016 har været et godt år for de danske byggecentre. Der er stadig godt gang i bygge- og anlægsaktiviteterne i Danmark, hvilket har en positiv afledet effekt på byggecentrenes omsætning, som er vokset ganske pænt.  Adm. direktør Palle Thomsen fra Brancheforeningen Danske Byggecentre udtaler:

Det er gået fremad med omsætningen i byggecentrene i 2016. Vi har efterhånden genvundet niveauet fra før finanskrisen, selvom det unægtelig har krævet hårdt vedvarende arbejde at gøre det. Det glæder vi os selvfølgelig over. Til gengæld har 2016 været et forfærdeligt år, politisk set. Brexit og valget af Trump til ny præsident i USA varsler ilde, når det gælder fremtidsudsigterne for verdensøkonomien i almindelighed og for udsigten til fortsatte fremskridt, når det gælder liberalisering af verdenshandelen, i særdeleshed. I min branche er vi handelsfolk, så frygten for opblussende protektionisme fylder ganske meget, når vi ser ind i 2017. Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi er temmelig bekymrede. En bekymring som ikke bliver mindre af, at EU tilsyneladende har svært ved at indgå nye handelsaftaler. Og jeg spørger mig selv, hvordan det vil gå med den fortsatte udbygning af det indre marked, når EU skal til at bruge masser af kræfter på at forhandle Brexit.

Dansk økonomi viste sig mod slutningen af året at være større end vi hidtil har regnet med, da Danmarks Statistik offentliggjorde nye tal for udviklingen i det danske bruttonationalprodukt (BNP), som var markant højere end de gamle tal.

Selvfølgelig er det rart at finde ud af, at vi ikke er helt så fattige, som vi havde regnet med. Det skulle man da være et skarn for ikke at glæde sig over. Men problemet er, at det risikerer at blive en sovepude. Vist er det rart, at opsvinget er et opsving, men efter vor opfattelse bør vi have større ambitioner for den økonomiske vækst i Danmark. I den forbindelse glæder vi os over, at den nye trekløverregering fokuserer så klart på behovet for at øge den økonomiske vækst, siger Palle Thomsen.

Jeg vil også gerne rose regeringen for dens initiativ til at gøre det lettere at generationsskifte virksomheder. Det er noget, der vil gøre en klar positiv forskel i vores branche, men også være positivt for samfundet, at veletablerede virksomheder nu bliver lettere at videreføre. Vi har også noteret os, at trekløverregeringen har øje for, at der er brug for at sikre vækst og udvikling i hele Danmark. Endelig er vi glade for, at der er taget initiativ til at liberalisere planloven, selvom vi gerne havde set, at man var gået videre ad den vej, siger Palle Thomsen.