Du har mulighed for frit og kvit at hente et undervisningsmateriale om energieffektiv bygningsdrift – primært rettet mod kommunerne og drift af kommunale ejendomme, men andre kan også få gavn af det. Materialet bruges til undervisning af drifts- og energiansvarlige personer, som ønsker ny viden og nye kompetencer på energirelaterede bygnings- og installationstekniske områder. Målet er, at de herved bedre kan medvirke aktivt til, at ejendomme drives energieffektivt.

Læs mere her.

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger