Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et tillæg til den eksisterende eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Tillægget indeholder nye eksempler om brandsikring af bygninger med stråtage, høje bygninger (op til 45 m) og kabelklasser.

Eksempler om høje bygninger
Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet nye eksempler til den eksisterende ”eksempelsamling om brandsikring af byggeri”, som anviser, hvorledes bygninger med gulv på øverste etage mellem 22 og 45 m kan brandsikres, så de opfylder bygningsreglementets brandkrav.

Eksempel om brandsikring af stråtage
Der er i de senere år sket en udvikling i, hvordan stråtage på bygninger brandsikres. For at tage højde for denne udvikling har Trafik- og Byggestyrelsen vurderet, at der er behov for et tillæg til ”eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri” herom. Tillægget oplyser om de nødvendige afstandskrav.

Eksempel om kabelklasser
Endelig har Trafik- og Byggestyrelsen i forbindelse med udgivelsen af nye standarder og krav udarbejdet et tillæg til eksempelsamlingen, som skal gøre det lettere for bygherre og rådgivere at vurdere, hvilke af standardernes kabelklasser, der er relevante at anvende i danske bygninger.

Kilde: Trafik- og Byggestyrelsen