Forskere har lavet en detaljeret livscyklusanalyse af Sveriges højeste beboelsesejendom i træ og sammenlignet med et tilsvarende etagebyggeri af beton. Træhuset belaster klimaet mindst. Det viser et nyt studie fra IVL Svenska Miljöinstitutet og KTH, Sveriges tekniske universitet.

I dag bruges typisk 50% af det totale energiforbrug – målt over 50 år – på at producere materiale-komponenter og til at bygge selve bygningen. De andre 50% går til vedligehold, drift og nedrivning. Når der i fremtiden skal høstes flere energibesparelser fra byggesektoren for at nå de danske klimamål skal fokus være på valget af byggematerialer og byggeproces. For her er der stadig klimagevinster at opnå. Og her er træbaserede løsninger oplagte for at nedbringe klimabelastningen.

Analysen viser  hvor vigtig byggeproces og materialevalg er for den samlede klimapåvirkning. 2 etagebyggerier, begge lavenergihuse, bygget af henholdsvis krydslaminerede træelementer (CLT) og beton, blev sammenlignet igennem en livscyklusvurdering, hvor alt fra byggeproces og transport på byggepladsen, materialeproduktion, drift, vedligeholdelse og nedrivning efter endt anvendelse, var medregnet.

Analysen viste at klimapåvirkningen fra træhøjhuset var 161 kg kuldioxid pr. kvadratmeter (CO2e/m2), mens det rene betonbyggeri havde en tilsvarende værdi af 351 kg CO2e/m2 – altså mere end dobbelt så stor.

Klimaregnskabet fra træhøjhuset er det laveste, vi har set for et højhus, fortæller Martin Erlandsson fra IVL Svenska Miljöinstitutet

Studiet konkluderer, at klimapåvirkningen ved brug af krydslaminerede træelementer (CLT) er lavere end ved anvendelse af beton. Forskerne påpeger at der alene er fokuseret på klimapåvirkningen. Der er ikke undersøgt andre forskelle mellem de to bygninger, som fx tekniske og funktionsmæssige egenskaber.

Læs mere her:

Strandparken. Foto: Martin Erlandsson

Kilde: Trae.dk