I tilknytning til den nyrestaurerede Jollmands Gaard skal der nu opføres et nyt smedeværksted og maskinhus. Det er lokale ildsjæle fra Als, som skal opføre bygningen. Tidligere var Jollmands Gaard på Als ved at styrte sammen, men nu står gården som ny og går en lys fremtid i møde som formidlingscenter og lokalt aktivitetssted.

I Nordborg på Als har lokale ildsjæle siden 2002 frivilligt, og med støtte fra bl.a. Realdania, arbejdet for at sikre restaureringen af Jollmands Gaard. Gården, som er en fredet museumsgård, er en såkaldt kroggård, der er karakteriseret ved en dominerende hovedlænge tilføjet en vinkel eller “krog” af loer og lader.

Med udgangen af 2013 har man afsluttet projektet med reetablering og genskabelse af gårdens omgivelser, at indrette gårdens bygninger med oprindeligt interiør samt at indrette og forbedre faciliteterne og formidlingen af gårdens historie til alle grupper af besøgende.

Tæt ved gårdens fint istandsatte hovedbygninger ligger en “grim ælling” i form af et meget nedbrudt hus med interimistisk bliktag. Huset anvendes som depot for genstande og maskiner, som hører til på gården. Realdania har besluttet også at støtte en erstatning for dette hus med en nyopførelse af et “Smedeværksted og maskinhus” – en bygning, ”som den kunne have set ud” på en landejendom i første halvdel af 1900-tallet. Bygningen skal – udover at være erstatning for det gamle hus – også indeholde et større værksted med mulighed for udførelse af smede- og træarbejde, mindre lager-/udstillingsrum samt nødvendige personalefaciliteter.

Programchef Christian Andersen, Realdania siger:

– Jollmands Gaard er som besøgsmål et enestående kulturhistorisk “fyrtårn” i kommunen. Men vigtigst er dens funktion som samlingspunkt for beboerne i lokalområdet, der her har mulighed for fællesskab i arbejdet med at opbygge og drive dette kulturhistorisk vigtige sted og at formidle deres viden og erfaring om det alsiske landbrugs historie til alle, der måtte besøge stedet.

Jollmands Gaard er et af de få eksempler på alsisk byggestil fra omkring år 1800, der er tilbage i Danmark, og derfor blev den fredet af Kulturarvsstyrelsen i 2002. Karakteristisk for de alsiske gårde er for eksempel det righoldige, oftest rødmalede tømmer med de buede skråstivere, der indgår i bindingsværket.

Det samlede projektbeløb på opførelsen af det nye hus er på 1.965.470 kr., hvoraf Realdania støtter med 1.050.000 kr.

Jollmands Gaard er åben for besøgende hver lørdag formiddag, samt i perioden15. juni – 15. september også lørdage og tirsdage om eftermiddagen fra 14.00 – 16.00.

Guidede rundvisninger i øvrigt efter aftale på tlf. 74 45 11 54 (Jørgen Sarsgård).  Entre 20 kr.

Gå til gårdens hjemmeside

Kilde: Realdania