Pressemeddelelse

Der er meget mere end smarte buzz words på spil, når Innovationsfonden og Realdania i fællesskab udbyder ca. ti erhvervsforskerprojekter inden for Smart buildings og Smart cities. Det er ambitionen, at erhvervsforskerne tilsammen kommer til at udgøre et vigtigt fundament for danske virksomheders satsning på bæredygtige byer som internationalt vækstområde.

Når der i dag er en voksende efterspørgsel på ”smarte byer”, skyldes det i høj grad byernes centrale rolle i den globale klimakamp og en ambition om at reducere ressource- og energiforbruget. Samtidig har digitalisering af byerne vist sig at indeholde et stort potentiale for at understøtte social inklusion og skabe nye måder at organisere, bygge, udvikle og leve i byen på.

Hanne Harmsen, der er chef for erhvervsforskerområdet i Innovationsfonden, fortæller:

”Udviklingen af fremtidens byer handler om livskvalitet og vækstmuligheder. Nu løfter vi dansk viden og giver plads til nye talenter, der har modet og evnerne til at tænke i løsninger, vi andre ikke har fået øje på endnu.”

Krydsfeltet mellem forskning og virksomhed
Erhvervsforskerprojekterne skal bidrage til at styrke innovationsevnen hos virksomheder, der leverer løsninger til byggeriet og byen. Fokus er på at styrke den innovation, der sker i krydsfeltet mellem forskning og praksis.

Filantropidirektør i Realdania Anne Skovbro siger:

”Jeg er meget glad for dette nye samarbejde med Innovationsfonden, da vi deler opfattelsen, at forskning skal ud og virke hos virksomhederne. I Realdania ved vi desuden fra vores flerårige arbejde med innovation i byggeriet, at virksomhederne har et stort innovationspotentiale. Det er det potentiale, vi håber at kunne bidrage til at forløse med disse erhvervsforskerprojekter. Og vel at mærke inden for bæredygtig byudvikling, hvor der er global efterspørgsel efter danske løsninger.”

Forskningsklynge
Samarbejdet mellem Innovationsfonden og Realdania inkluderer både ErhvervsPhD’er og ErhvervsPostdoc’s. Ambitionen er, at projekterne og de involverede parter kommer til at fungere som en egentlig forskningsklynge. De skal supplere hinanden og aktivt dyrke tværfaglige samarbejder og sparring. For at understøtte forskningsklyngen bliver erhvervsforskerne sammen med deres virksomheder og institutioner en del af BLOXHUB’s nyetablerede Science Forum.

Informationsmøde 23. maj
Ansøgningsfristen for at søge et af de ca. 10 erhvervsforskerprojekter er 25. september. Interesserede virksomheder, forskningsinstitutioner og enkeltpersoner kan møde op til et uforpligtende informationsmøde i BLOXHUB i København den 23. maj.

Sådan søger du
Opslaget gælder ErhvervsPhD’ere og ErhvervsPostdoc’s.

Ansøgningsfristen er 25. september 2017 kl. 12.00

Læs opslaget her.