Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi.  Hvis det skal siges helt kort, er dansk økonomi bundsolid. Finanspolitikken er holdbar, den offentlige gæld er beskeden, der er stort overskud på betalingsbalancens løbende poster, inflationen er historisk lav, og der er udsigt til fortsat økonomisk fremgang. 15. november 2016 udsendte Danmarks Statistik nye tal for udviklingen i det danske bruttonationalprodukt (BNP), som var markant højere end de gamle. Så meget, at det ikke længere er retvisende at sige, at dansk økonomi hænger fast i en dyb og langvarig vækstkrise. Konjunkturen vendte i 2013 for dansk økonomi, og der var pæn men ikke prangende vækst i 2014, 2015 og 2016.

Realvæksten er dog fortsat beskeden, hvorfor Danske Byggecentre opfordrer politikerne til ikke at slække på ambitionsniveauet. Vi bør ikke stille os tilfredse med økonomisk vækst på det nuværende niveau. Danmark bør kunne gøre det bedre: Derfor opfordrer vi politikerne til at fokusere målrettet på en vækstdagsorden i deres arbejde med den økonomiske politik.

Der er i særdeleshed brug for en så ambitiøs, gennemtænkt og sammenhængende reform af det danske skattesystem, som det er muligt at gennemføre uden at den finanspolitiske holdbarhed sættes over styr.

En skattereform, som sænker skattetrykket og gør det mere attraktivt at arbejde og skabe indkomst, der kan bruges på forbrug og investeringer. En reform som desuden sikrer en hensigtsmæssig erhvervs- og kapitalbeskatning. Vi anbefaler endvidere regeringen at hente inspiration fra den såkaldte ROT-ordning i Sverige til udvikling af håndværkerfradraget.

Læs hele Øjebliksbilledet her.