15. november 2016 kom der nye tal for udviklingen i det danske bruttonationalprodukt (BNP) fra Danmarks Statistik. Det lyder måske som en teknisk detalje. Det er det ikke. De nye tal er markant højere end de gamle. Forhøjelserne er så store, at de indebærer, at det ikke længere er retvisende at sige, at dansk økonomi hænger fast i en dyb og langvarig vækstkrise. Hvordan økonomien så kan beskrives, kan man læse et bud på i det nye Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre.

Beskeden realvækst er den helt korte opsummering. Det er bedre end tilbagegang, men Danske Byggecentre opfordrer politikerne til ikke at slække på ambitionsniveauet. Vi bør ikke stille os tilfredse med økonomisk vækst på det nuværende niveau. Danmark bør kunne gøre det bedre: Derfor opfordrer vi politikerne til at fokusere målrettet på en vækstdagsorden i deres arbejde med den økonomiske politik.

Der er i særdeleshed brug for en så ambitiøs, gennemtænkt og sammenhængende reform af det danske skattesystem, som det er muligt at gennemføre, uden at den finanspolitiske holdbarhed sættes over styr. En reform, som sænker skattetrykket og gør det mere attraktivt at arbejde og skabe indkomst, der kan bruges på forbrug og investeringer. En reform som desuden sikrer en hensigtsmæssig erhvervs- og kapitalbeskatning. Vi anbefaler endvidere regeringen at hente inspiration fra den såkaldte ROT-ordning i Sverige til udvikling af håndværkerfradraget. Vi opfordrer desuden regeringen til at gøre alvor af sine ord om at liberalisere planloven.

Hent det nye Øjebliksbillede her