En ny rapport ’Den nye by’ adresserer udfordringer i landets erhvervsområder og giver konkrete løsningsforslag til, hvordan disse områder kan tilføres nyt liv.

Erhvervsområderne har siden 1960’ernes udbygning ændret karakter, og mange fremstår nu som isolerede enklaver. Områderne virker ofte nedslidte og umiddelbart uden kvaliteter men indeholder også nye typer aktiviteter, der blander sig med de gamle erhverv. Det kan dog være svært på samme tid at forny områderne og samtidig fastholde de eksisterende erhverv.

Arkitektskolen Aarhus har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet rapporten ”Den nye by” med midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til forsøg i byfornyelsen.

Rapporten ser på, hvordan forandringer kan initiere en byfornyelse, der både udvikler området og bidrager til byens generelle udvikling.

Rapporten peger på kvaliteter i erhvervsområderne og muligheder for fx nye boligformer, rekreative landskaber eller erhvervsudvikling. Publikationen giver en række anbefalinger til håndtering af de aktuelle udfordringer, som mange danske erhvervsområder står overfor lige nu.

Anbefalingerne fremhæver blandt andet strategisk registrering i erhvervsområder. En kortlægning af områdernes funktioner, landskabelige kvaliteter og ledige lokaler kan give et nyt billede af, hvor mulighederne er. Desuden kan en større viden bidrage til en samlet prioritering og en sammenhæng med kommunens øvrige strategier.

Det er målet, at landets kommuner vil lade sig inspirere af rapportens eksempler. Ét af eksemplerne er forsøget i Buiksloterham i Holland, som gennem organisk byomdannelse har inddelt industriområdet i felter, som gennemgår en trinvis udviklingsproces frem for en samlet, radikal ændring.

Invitation til seminar
For at få mere viden om hvordan kommunerne aktivt kan bruge rapportens anbefalinger og hente inspiration fra de danske og internationale cases i en gensidig erfaringsudveksling, inviteres kommuner og andre interesserede til seminar torsdag den 24. maj 2018 kl. 14.00-16.30 på Arkitektskolen i Aarhus.

Tilmelding skal ske senest 21. maj 2018 via følgende link: https://application.aarch.dk/praesentation-af-rapport-den-nye-by-et-bystrategisk-blik-pa-omdannelse-af-erhvervsomrader/

 

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen