Foto: Steffen Stamp

Nyd middagen ved et gammelt grisetrug, hold ferie i en tidligere kostald eller lav kunsthåndværk hvor mejetærskeren stod. Tre af flere eksempler hvor der er skabt nyt liv i gamle landbrugsbygninger. Ejere af landbrugsejendomme kan nu hente viden og inspiration til at bruge ejendommene på nye måder på hjemmesiden ’Genanvend gården’.

Rundt om i Danmark står mange bevaringsværdige landbrugsbygninger og forfalder.

Men flere af disse bygninger har muligheder for at blive rammen om en positiv udvikling for den enkelte gård og for området, hvis bygningerne restaureres, og der tænkes i nye forretningsmodeller.

Det viser erfaringerne fra Realdanias kampagne i 2002 ”Bevaringsværdige gårdejendomme – nye anvendelsesformer” som høstede i alt 234 kreative forslag til at gentænke bevaringsværdige gårde.

Realdania satte på den baggrund – i samarbejde med Videncentret for Landbrug og Dansk Bygningsarv – gang i initiativet ‘Genanvend Gården’. Formålet var at tilbyde ejere af landbrugsejendomme inspiration, viden og gode råd til at komme i gang med at genanvende gården.

Nye vejledninger
Nu kan ejere af landbrugsejendomme gøre brug af den viden, som er blevet skabt i løbet af initiativet, med en opdateret udgave af hjemmesiden ’Genanvend gården’.

Hjemmesiden indeholder blandt andet to nye digitale vejledninger ”Kend din gård” og ”Kom i gang med at genanvende gården”.

Se mere på realdanias hjemmeside

Kilde: Realdania