Ventilation og indeklima bliver i fremtiden en integreret del af et samlet bygningssystem, hvor alle installationer spiller sammen.

Ventilation spiller en stadig større rolle i arbejdet med at energioptimere bygninger. Den teknologiske udvikling inden for ventilation og indeklima er bl.a. drevet af ny lovgivning med skrappere krav til ventilationsløsninger. De enkelte produkter og anlæg er efterhånden meget energieffektive. Men der kan fortsat hentes store energibesparelser ved, at ventilation og indeklima i højere grad bliver en integreret del af et samlet bygningssystem, hvor alle installationer spiller sammen frem for at modarbejde hinanden.

Teknologierne er under forandring med øget brug af hybridløsninger, der kombinerer naturlig og mekanisk ventilation, solafskærmning samt varme- og kuldeakkumulering og natkøling. Krav om et fleksibelt el-forbrug, der udnytter vind og sol optimalt, gør det nødvendigt med intelligent og smart styring i overensstemmelse med differentierede elpriser.

Samtidig peger den fremtidige udvikling mod øgede muligheder for brugerinddragelse og brugerfokus. Nye gigantiske spillere som Google/Nest og Apple er allerede på vej ind på termostatmarkedet med løsninger, der kan styres af brugerne via smartphones og tablets. Videncentret har her udvalgt fem af de væsentligste nyere udviklingsprojekter, der understøtter disse trends.

De 5 udviklingsprojekter 

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger