Den 1. juli trådte en ændring af udbudsloven i kraft. Der indførtes blandt andet pligt til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet.
Folketinget vedtog i februar 2019 en ændring af udbudsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2019. Ændringen indebærer, at ordregiver får pligt til:

  • at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet.
  • at adskille vurderingen af kvaliteten af indkomne tilbud fra vurderingen af pris ved større bygge- og anlægskontrakter.

Som følge af ændringerne i udbudsloven offentliggør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samtidig en opdateret version af vejledningen ”Evalueringsmodeller – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere.”

Læs ændring af udbudslov her.

Læs vejledningen “Evalueringsmodeller – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere” her.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.