Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Den nye bekendtgørelse erstatter BL 9-4, som hidtil har reguleret flyvning med droner uden for bymæssigt område. BL 9-4 vil fremover alene gælde for Færøerne og Grønland.

De nye regler sikrer, at der tages de nødvendige sikkerhedsmæssige hensyn ved flyvning med droner uden for bymæssigt område, ligesom reglerne sikrer privatlivets fred.

Bekendtgørelsen indeholder bl.a. krav om dronetegn, registrering og forsikring:

  • Dronetegn: Droneførere kan opnå dronetegn ved at udføre og bestå en test om reglerne om flyvning med droner uden for bymæssigt område. Testen kan findes på droneregler.dk.
  • Registrering: Droneejeren skal være registreret hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Droneejeren tildeles et personligt registreringsnummer, som sættes på dronen.
  • Forsikring: Dronen skal være dækket af en ansvarsforsikring.

Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om en generel hensyntagen til omgivelserne samt regler om afstandskrav af hensyn til sikkerheden og privatlivets fred.

Mikrodroner (droner under 250 g) undtages fra visse krav i bekendtgørelsen, herunder registrering, dronetegn og forsikring, da disse droner udgør en mindre sikkerhedsmæssig risiko ved flyvning uden for bymæssigt område.

Ejeren af en drone, der udelukkende flyver fra en godkendt modelflyveplads, er undtaget fra kravet om registrering, ligesom medlemmer af en anerkendt modelflyveorganisation er undtaget fra kravet om dronetegn.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen