Trafik- og Byggestyrelsen har netop udstedt nye regler for flyvning med droner i bymæssigt område. Reglerne trådte i kraft d. 1. september 2016 og indebærer bl.a. afskaffelse af det hidtil gældende dispensationssystem.

Hidtil har flyvning med droner i bymæssig bebyggelse krævet en dispensation fra BL 9-4. De nye regler afskaffer denne ordning. I stedet skal droneføreren have et dronebevis fra en godkendt skole. Det betyder samtidig, at det ikke længere er et krav, at virksomheden, som er ansvarlig for flyvningen, skal være godkendt til droneflyvning. Det er udelukkende droneføreren, der skal have et bevis. Samtidig fastholdes kravet om, at politiet skal orienteres ved droneflyvning, men orienteringsfristen sættes ned fra 72 timer til 24 timer.

Flyvning med droner og modelfly udenfor bymæssigt område er fortsat omfattet af reglerne i BL 9-4. Det forventes, at Trafik- og Byggestyrelsen pr. 1. januar 2017 offentliggør nye regler til afløsning af BL 9-4.

Indførelse af gebyrer vedr. professionel anvendelse af droner i bymæssigt område

Den 1. september tilføjes tre gebyrer til ‘Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet’. Gebyrerne indføres som følge af de nye regler om flyvning med droner i bymæssigt område, der følger af ændringen af luftfartsloven. I den seneste ændring af Lov om luftfart er der indarbejdet nye regler på droneområdet. Derfor har Trafik- og Byggestyrelsen udarbejdet Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område.

Der indføres som følge heraf tre gebyrer vedr. droneflyvning i bymæssigt område for hhv. registrering af droneejer i droneregisteret, udstedelse af dronebevis og godkendelse af uddannelsesudbyder. Gebyret for registrering af en drone til brug i bymæssigt område fastsættes til 75 kr. pr. drone, og udstedelse af dronebeviset fastsættes til 60 kr. pr. udstedelse, mens godkendelse af uddannelsesstederne faktureres efter regning. Det betyder, at der faktureres på baggrund af medgået tid (timesats på 1.050 kr. pr. time).

Reglerne gælder ikke for Grønland og Færøerne. Her kræves fortsat dispensation til flyvning med droner.

Se bekendtgørelsen her:

Kilde: Trafik- og Byggestyrelsen