Første juli 2016 er en ny bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand, trådt i kraft. Bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015 om Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV), ophæves samtidig. Den nye bekendtgørelse giver mulighed for at byggevarerne kan markedsføres og sælges i Danmark uden en GDV-godkendelse, hvis det er certificeret i Tyskland i overensstemmelse med den gældende tyske ordning, godkendt i Nederlandene i overensstemmelse med den i Nederlandene gældende ordning eller typegodkendt i Sverige.

GDV-godkendelsesperioden udvides fra 3 til 5 år. Udvalgte udenlandske certifikater kan anvendes som sundhedsmæssig dokumentation når der søges om GDV-godkendelse. Endelig bliver det frivilligt om man vil bruge dråbemærket og mærke og kan bruges digitalt.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har besluttet, at den nye bekendtgørelse skal have et fornyet eftersyn. Når der er nyt om resultaterne heraf vil Danske Byggecentre informere om det

Bekendtgørelsen kan hentes på nedenstående link.

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggevarer/GDV-godkendelser.aspx