Fødevareambassade, filmproduktion og skolehaver. Med konkrete, fysiske projekter er en række herregårdsejere nu klar til at styrke lokalsamfundet med kulturarven som dynamo. Det sker med støtte fra Realdanias kampagne, Fremtidens Herregård.

Fremtidens Herregård inviterede sidste år herregårdene til at byde ind med idéer til projekter, der nytænker og udvikler bygningsarv og kulturmiljøer. Projekterne er siden blevet videreudviklet og konkretiseret med skitseforslag og forretningsplan. 14 projekter modtager nu støtte til projektudvikling eller realisering.

– De udvalgte projekter er alle drevet af ejere med en passion for deres idé, for deres lokalområde og for deres sted. Herregårdene rummer et stort potentiale som lokomotiv for udvikling og livskvalitet på landet. Det er opløftende at se, hvordan ejerenes engagement og samarbejde med dygtige arkitekter og forretningsrådgivere har bragt de indledende visioner tættere på mål, siger Christian Andersen, programchef i Realdania.

Af de i alt 14 projekter går syv nu i gang med byggeopgaverne. Fire andre projekter skal udvikles yderligere, før de realiseres. Og endelig modtager tre tidligere støttede projekter midler til at bygge videre på de gode resultater. I alt forventer Realdania at støtte realiseringen af projekterne med cirka 62 mio. kr.
Med kulturarven som drivkraft
Baggrunden for kampagnen Fremtidens Herregård er, at mange af herregårdenes historiske driftsbygninger trues af forfald, fordi de ikke længere indgår aktivt i landbrugsdriften, og dermed risikerer værdifuld kulturarv at gå tabt. Med Fremtidens Herregård vil Realdania bidrage til at udvikle herregårdene til dynamoer i landdistrikterne – med deres unikke kulturarv som drivkraft.

– Herregårdene rummer fantastiske bygninger og kulturmiljøer, som det er oplagt at nytænke til nye aktiviteter, der skaber lokal livskvalitet og samtidig sikrer bygningsarven for eftertiden. I Realdania glæder vi os over ejernes idérigdom og rolle som aktive medspillere i de lokalsamfund, de er en del af, uddyber Christian Andersen.

Kilde: Realdania, www.realdania.dk