En ny vejledning fra Videncentret skal hjælpe til at gennemføre den lovpligtige funktionsafprøvning af belysningsanlæg, før det må tages i brug. Afprøvningen skal dokumentere, om anlægget overholder bygningsreglementets krav til belysningsstyrke, og at dagslysstyring, bevægelsesmeldere og zoneopdeling fungerer efter hensigten.

Gå til vejledningen her.

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger