Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”.

Analysen giver viden om, i hvilken grad offentlige ordregivere lægger vægt på virksomhedernes omsætning og størrelse, når de sender opgaver i udbud. På den måde udgør analysen et faktuelt grundlag i debatten om de udfordringer, virksomheder oplever i forbindelse med konsortiedannelser ved offentlige udbud.

Analysen, viser blandt andet, at:

  • I 66 pct. af de begrænsede udbud stiller ordregiver krav om referencer som egnethedskriterium.
  • I 28 pct. af de begrænsede udbud stiller ordregiver krav om omsætning som egnethedskriterium.
  • I 77 pct. af de begrænsede udbud lægger ordregiver vægt på referencer som udvælgelseskriterium.
  • 19 pct. af ordregiverne lægger vægt på omsætning som et kriterium i forbindelse med udvælgelsen af de virksomheder, der skal byde på opgaven.
  • Omsætning som udvælgelseskriterium anvendes i samme omfang, når der er tale om udbud af rammeaftaler som i andre udbud.

Læs analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”

Kilde: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen