Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udgivet en ny vejledning om funktionsafprøvning af bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygninger. Den skal understøtte det nye krav om funktionsafprøvning i Bygningsreglementet, der fik effekt fra d. 1. juli 2017.

Læs vejledningen her.