Nu træder den nye lov om betalinger i kraft. Som noget nyt er der indført et generelt forbud mod at opkræve gebyrer for kunders brug af de mest almindelige betalingskort i forretninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der uddyber de nye regler.

Indtil nu har det været tilladt for fysiske forretninger at opkræve et gebyr, når en kunde betalte med et kreditkort. Og for internetforretninger har det været tilladt at opkræve gebyr hos en kunde, der betalte med et debet- eller kreditkort.

Efter nytår må en forretning dog ikke længere opkræve disse gebyrer. Det betyder, at når en kunde benytter et betalingskort i en fysisk forretning eller på en internetforretning, må forretningen ikke særskilt opkræve et gebyr af kunden for at anvende kortet som betalingsmiddel.

Forbuddet gælder ikke, hvis en kunde betaler med et firmakort. Hvis en kunde benytter et firmakort i en fysisk forretning eller internetforretning, må forretningen gerne opkræve et gebyr af kunden for at betale med kortet.

Et firmakort er et betalingskort som er udstedt til enten virksomheder, enheder i den offentlige sektor eller selvstændige erhvervsdrivende fysiske personer. Betaling med firmakort er begrænset til arbejdsrelaterede udgifter, der trækkes på en konto, der tilhører den virksomhed eller enhed, som har udstedt kortet.

Vejledningen er primært rettet mod forretningsdrivende. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil løbende opdatere vejledningen.

Læs ”Vejledning om forretningers opkrævning af gebyrer” her.

Læs ”Ofte stillede spørgsmål om de nye regler” her.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen