Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet en ny vejledning, der skal bidrage til at nedbringe risikoen for skader fra stormflod og vandstigninger på byggeri i kystnære områder.

Vejledningen retter sig mod bygherre i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygninger i kystnære områder, og beskriver de funktionskrav og retningslinjer, som en konkret løsning til sikring mod vandstigning og stormflod skal opfylde og tage hensyn til. Vejledningen identificerer de forhold, som en bygherre skal forholde sig til og eventuelt bede en rådgiver finde en løsning på i sit konkrete byggeri.

Vejledningen giver et overblik over relevante krav i bygningsreglementet 2018 samt byggetekniske anvisninger og erfaringer. Dertil gives et overblik over lokalplanlægning og oversvømmelsesrisiko i forbindelse med kystnært byggeri samt anden relevant viden i form af henvisninger til kortmateriale og data.

Vejledningen er også suppleret med en oversigt over særlige udfordringer ved byggeri i kystnære områder. Særlige udfordringer, som bygherre selv har ansvar for, kan således identificeres i tide og imødegås ud fra en vurdering af risici for skade forud for, at en hændelse indtræffer.

Vejledningen er blandt de tværministerielle initiativer vedrørende kystbeskyttelse og klimatilpasning, som regeringen offentliggjorde i august 2017. Initiativerne skal understøtte kommuner og grundejere i etablering af omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion.

Se vejledning på Bygningsreglementet.dk.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen