Det er blevet populært at inddrage tagetager til beboelse i både etageejendomme og enfamiliehuse. Men det kræver grundig efterisolering. Derfor kan de udførende nu få hjælp i en digital håndbog på Videncentrets hjemmeside. Her kan du få præcise anvisninger til efterisoleringsarbejdet af tagetagen.

Anvisningerne gives trin-for-trin i forhold til arbejdsprocessen, og der er både tekst, illustrationer og film, som gør det enkelt at udføre arbejdet korrekt. Håndbogen er optimeret til brug på en smartphone og bygger på eksisterende viden om efterisolering af tagkonstruktioner, herunder SBi-anvisninger. Udviklingen er finansieret af InnoByg og Grundejernes Investeringsfond.

Gå til trin-for-trin håndbogen

Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger