Mange nethandelsvirksomheder har tilsyneladende ikke helt styr på reglerne i kemikalielovgivningen. Derfor har Miljøstyrelsen nu lavet en tjekliste, som også byggecentrene kan have glæde af at se nærmere på.

En større stikprøvekontrol tidligere på året viste, at over 80% af de kontrollerede nethandelsvirksomheder i 15 lande ikke havde styr på reglerne om oplysning om faren og mærkningen for kemiske blandinger. Billedet viste sig at være det samme i Danmark, hvor 10 produkter blev udtaget inden for produktkategorier, som også forhandles i byggecentrenes webshops: byggevare-, rengørings- og hobbyprodukter.

Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du sælger et produkt med faremærker på etiketten på nettet, så skal information om produktets farlighed også fremgå synligt på hjemmesiden. Kunderne skal kunne læse, hvilke farer der er tale om, og hvordan de skal håndtere produktet forsvarligt under brug og bortskaffelse.

Nethandelsvirksomheder er ligesom fysiske butikker berørt af EU’s kemikalieregulering REACH. Det betyder blandt andet, at de skal kunne informere deres kunder, hvis en vare indeholder mere end 0,1 vægtprocent af et kemisk stof fra den såkaldte kandidatliste.

For at komme nethandelsvirksomhederne i møde har Miljøstyrelsen nu lavet en tjekliste, der hjælper med at finde ud af hvilke kemikalieregler, der gælder for produkter, der handles på nettet, og hvordan de overholder dem.

Brug tjeklisten til at sikre dig, at du har helt styr på reglerne. Du finder den på webshopkemi.dk.

Fakta:
Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som er særligt problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Informationspligten gælder, uanset om varen er produceret i EU eller importeret fra et land uden for EU. Du kan læse mere om kandidatlistestoffer og informationspligter i vejledningen som Danske Byggecentre har udviklet i partnerskab med Miljøstyrelsen, Dansk Erhverv og Dansk Industri, her.