I 2021 åbner en offentlig tilskudspulje til energibesparelser i bygninger på op til 200 mio. kr. årligt frem til og med 2024. Reglerne for puljen er p.t. i høring. Det giver mulighed for at få gennemført flere energiforbedringer i både enfamiliehuse og etageejendomme.

Fra 2021 til og med 2024 vil det være muligt at søge tilskud til energiforbedringer i eksisterende helårsboliger. Her får en ny, offentlig tilskudsordning effekt.

Formålet er et fremme den grønne omstilling ved at reducere energiforbruget i bygninger ved efterisolering og ventilation med varmegenvinding og ved at omstille flere boliger til grøn energi i form af varmepumper.

Leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger Vagn Holk siger:

“Puljen vil medvirke til at reducere energiforbruget i boliger – hvilket er helt nødvendigt, hvis Danmark skal nå i mål med 70 % CO2-reduktion i 2030. Vi glæder os i Videncentret til at være med til at understøtte ordningen og håndværkerne med viden og vejledning.”

Bekendtgørelsen, der frem til 13. maj 2020 er i høring, beskriver rammerne omkring tilskudsordningen, herunder de specifikke energiforbedringer, man kan søge tiltag til, og hvor meget der kan opnås i tilskud.

Selve bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2020, men altså først med tilskudsmidler fra 2021. Det betyder, at byggebranchen har et halvt år til at forberede sig.

Det er Energistyrelsen, som administrerer tilskudspuljen.

Find bekendtgørelsen, der er i høring, her.