Mange varmepumpeinstallationer er ikke tilstrækkeligt energieffektive. For at råde bod på det indfører Energistyrelsen nu en frivillig standard for varmepumpeinstallationer – DS 1150.

Læs mere her.

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger