Miljøstyrelsen går nu i luften med en oplysningsindsats, der skal få gør-det-selv folket til at beskytte sig med et åndedrætsværn, når de arbejder med visse typer af kemiske produkter.

Baggrunden for oplysningsindsatsen er Miljøstyrelsens rapport ”Kortlægning og risikovurdering af kemiske produkter, anvendt under ”gør-det-selv projekter” i hjemmet”, som netop er blevet offentliggjort. I rapporten konkluderes det, at flere gør-det-selv produkter indeholder kemiske stoffer, der kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis man indånder dampene både under og efter arbejdet med et gør-det-selv projekt. Det gælder for eksempel produkter som visse typer maling, lak og fugeskum.

Når man står nede i byggemarkedet eller farvehandleren med et produkt i hånden, så er det måske ikke altid til at gennemskue om man bør have et åndedrætsværn på for at beskytte sig selv mod organiske dampe. Derfor har vi lavet tre tommelfingerregler, som gør-det-selv folket kan benytte sig af, siger Louise Fredsbo Karlsson fra Miljøstyrelsen.

De tre tommelfingerregler, som Louise Fredsbo Karlsson hentyder til, er kernen i oplysningskampagnen ”Gør-det-selv som en professionel”, som Miljøstyrelsen netop har lanceret. De gode råd handler blandt andet om at holde øje med faremærker og MAL-koder på produkterne.

Miljøstyrelsens tre tommelfingerregler: Hvornår skal åndedrætsværnet på?

  1. Hvis produktet har faremærket ”Alvorlig sundhedsfare”
    Se efter om det produkt, du vil bruge er forsynet med faremærket ”Alvorlig sundhedsfare” på etiketten. Det er nemlig et signal om, at du gør klogt i at tage en maske på. Nogle af produkterne med dette faremærke kan indeholde stoffer som kan være sundhedsskadelige, hvis du indånder dem. For eksempel vil alle terpentinbaserede produkter have dette faremærke.
  1. Hvis tallet før bindestregen på produktets MAL-kode er 2 eller derover
    MAL-koden finder du på emballagen. Koden består af to tal med en streg imellem. Den fortæller, hvordan du skal beskytte dig mod den sundhedsrisiko, der kan være ved at arbejde med produktet. Jo højere tal, des større behov for beskyttelse. Hvis tallet før bindestregen er 2 eller opefter, så skal du finde åndedrætsværnet frem.
  1. Hvis produktet ikke er vandbaseret
    Tag også åndedrætsværn på, hvis produktet, du skal bruge ikke er vandbaseret. Som for eksempel fugeskum og nogle former for limprodukter. Det gælder især, hvis du skal bruge produktet på større flader i længere tid. Efterspørg eventuelt vandbaserede alternativer til produkter, der er baseret på opløsningsmidler.

 

Kilde: Miljøstyrelsen