Pia Rasmussen er ny leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Hun har stor og bred erfaring inden for projektledelse af teknisk funderede projekter særligt indenfor energioptimering af bygninger og installationer, totaløkonomi, køleanlæg og varmepumper.

Erfaringen har Pia Rasmussen fra arbejde som konsulent og leder på Teknologisk Institut og tidligere hos rådgivervirksomheden Sweco. I dag er hun ved siden af arbejdet som leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger også sektionsleder for Teknologisk Instituts afdeling for energieffektivisering i bygninger og industri. Hun er uddannet civilingeniør fra DTU i 2006 og har en HD i Organisation og Ledelse.

”Jeg glæder mig meget over min nye opgave som leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Hele min karriere hidtil bliver summet op i denne rolle, og det bliver fantastisk spændende at sætte retning for Videncentrets arbejde i de kommende år i en tid, hvor der er kommet fornyet fokus på behovet for at energioptimere eksisterende bygninger for at reducere CO2-udslippet i Danmark,” siger Pia Rasmussen og fortsætter:

”Jeg ser virkelig frem til at fortsætte arbejdet i Videncentret, særligt fordi centrets tilbud er viden omsat til praktiske værktøjer, og vi hele tiden må spørge os selv, hvad brugerne virkelig har behov for i deres dagligdag ude i bygningerne.”

Tidligere leder fortsætter karrieren i We Build Denmark
Videncentrets tidligere leder igennem 13 år Vagn Holk Lauridsen har søgt nye udfordringer og er i dag at finde i en stilling som forretningsudvikler i We Build Denmark, som er en ny landsdækkende erhvervsklynge for bygge- og anlægsbranchen i forhold til viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi.

WE BUILD DENMARK er resultatet af en sammenlægning af en række eksisterende organisationer og netværk indenfor byggeri og anlæg i Danmark.

Kilde: Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger