Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop lanceret hjemmesiden Byggerietsdigitalisering.dk, som skal gøre det nemt for byggebranchen at følge med i styrelsens implementering af ’Strategi for digitalt byggeri’.

’Strategi for digitalt byggeri’ blev udviklet i tæt samarbejde med branchen og endeligt udgivet i januar 2019. Strategien har til formål at understøtte et mere produktivt og bæredygtigt byggeri gennem digitalisering.  

Den nye hjemmeside Byggerietsdigitalisering.dk er bygget op omkring strategiens fem indsatsområder:

1. Bedre udnyttelse af digitale værktøjer

2. Åbne formater of fælles standarder

3. Bedre udnyttelse af data

4. Digitale kompetencer til hele værdikæden

5. Mere bæredygtigt byggeri gennem digitalisering.

Hjemmesiden skal gøre det muligt for branchen at følge med i implementeringen af strategien, herunder gennemførte initiativer og anvendte produkter.

På hjemmesiden vil der ligeledes blive fremlagt nye initiativer og samarbejder, der opstår i forbindelse med implementeringen, såsom bidrag til branchens digitale manifest eller styrelsens nordiske dialogforum om digitalisering af byggeriets regler.

Branchen får ligeledes mulighed for at indmelde ”best practice” eksempler, der vil blive offentliggjort på siden.

Gå til Byggerietsdigitalisering.dk her.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen