I samarbejde med Roskilde Universitet udgiver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen håndbogen Stedsans – samskabelse gennem omverdensinddragelse. Bogen sætter fokus på, hvordan kommunale planlæggere og andre lokale aktører der arbejder med byudvikling kan styre processen for områdefornyelse.

Forsøgsprojektet Fællesskaber i forandring – nye metoder til at facilitere og forstå fællesskaber og lokale aktører af Annika Agger og Christian Kahr Andersen fra Roskilde Universitet blev støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje. Samarbejdet har udmøntet sig i håndbogen Stedsans – samskabelse gennem omverdensinddragelse. Bogen er et bidrag fra 70 erfarne praktikere, planlæggere og forskere med erfaring indenfor byudvikling.

Oftest mangler nye fagprofessionelle praktisk viden omkring processerne i forbindelse med områdefornyelse, som kræver inddragelse af mange forskellige aktører og en praktisk viden om byfornyelse. Bogen kan derfor fungere som håndbog med et sæt af redskaber, hvor nye fagprofessionelle kan finde inspiration.

Håndbogen beskriver blandt andet de forskelle private aktører, som ofte har vigtig viden, som kan bringes i spil i byfornyelsesindsatsen.

Bogen gennemgår også de forskellige grupper af såkaldte ”omverdensaktører”, da disse aktører kan være relevante samarbejdspartnere i de områdebaserede indsatser. ”Omverdensaktører” er fx den almene sektor, frivillige foreninger, skoler og erhvervslivet. Hvert kapitel beskriver den enkelte type af aktører, samt hvilken viden, kompetencer og færdigheder de kan forventes at bidrage med i forhold til de behov, som kan opstå i en byudviklingsproces.

I håndbogen er der også praktiske metoder til, hvordan kommunale planlæggere kan mobilisere borgerne i en byfornyelse af et område. De praktiske metoder bliver formidlet i form af konkrete anvisninger fra en række forskellige borgerinddragelsesprojekter med refleksioner over processen.

Læs håndbogen her.

 

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen