Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Strategien skal medvirke til at forme fremtidens digitale Danmark og sikre, at den offentlige sektor kan gribe ud efter de teknologiske muligheder for at skabe yderligere værdi, vækst og effektivisering, mens danskernes tryghed og tillid til det digitale samfund fastholdes.

Et mere digitalt Danmark
Regeringen, kommunerne og regionerne lægger med den nye fælles strategi fundamentet for fremtidens digitale offentlige sektor og sætter tre ambitiøse, men samtidig realistiske mål for udviklingen de kommende år:

  • Digitalisering og bedre genbrug af data skal bidrage til at skabe en mere sammenhængende og effektiv offentlig service med digitale velfærdsløsninger af høj klasse. Det skal blandt andet gøre det endnu nemmere for borgeren at møde det offentlige digitalt og opleve en mere koordineret offentlig service på tværs af myndigheder.
  • Offentlig digitalisering skal også gøre det lettere og mere attraktivt at drive virksomhed og nedbringe virksomhedernes administrative byrder. Fx skal erhvervslivet have adgang til flere offentlige data, der kan udnyttes som råstof til forskning, teknologi og innovation.
  • Udviklingen skal ske med sikkerhed for borgerens og virksomheders data, så danskerne også fremover har stor tillid til offentlige digitale løsninger. Danmark skal fortsat være et samfund, hvor alle kan deltage – både de digitalt parate og dem, der ikke kan eller har mulighed for at bruge de digitale løsninger.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over den særlige danske tradition for, at stat, kommuner og regioner arbejder sammen om digitalisering:

– Danmark er internationalt set et foregangsland, når det kommer til offentlig digitalisering. Det tætte samarbejde er kernen i en effektiv, sammenhængende digital offentlig sektor. Det gør, at vi som samfund formår at tilpasse os og udnytte de nye teknologiske muligheder samtidig med, at vi bevarer den tryghed og tillid til hinanden og til samfundet, som er så unikt for Danmark.

Om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020
Regeringen, kommuner og regioner har i 15 år samarbejdet om fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Formålet er at bruge digitalisering som redskab til at gentænke processer for at modernisere servicen til borgere og virksomheder samt effektivisere den offentlige sektor.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 resulterede blandt andet i Digital Post til borgere og virksomheder, udbredelsen af over 100 obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger, igangsættelse af landsdækkende udbredelse af telemedicin og velfærdsteknologier, etablering af grunddataprogrammet mv.

Strategien 2016-2020 indeholder 33 konkrete initiativer, der tilsammen lægger grundstenene for de kommende års offentlige digitalisering. Yderligere initiativer og indsatser vil blive igangsat eller justeret på vej mod 2020 for at imødekomme aktuelle behov og de teknologiske muligheder.

Læs mere om digitaliseringsstrategien på Finansministeriets her.

Kilde: Finansministeriet