For at få gang i flere energirenoveringer har Energistyrelsen udgivet en ny online platform, der samler information om ESCO-modellen. Dvs., når bygningejeren bliver garanteret, at energibesparelsen kan betale for energirenoveringen.

Platformen besvarer spørgsmål som: hvornår er ESCO en god ide, hvordan griber man det an osv. Gå til platformen, og lad dig inspirere.

Læs mere her.

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger