Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har netop udgivet en ny energiløsning til efterisolering af murede enfamiliehuse. Den handler om udvendig efterisolering afsluttet med flytning af formur. Den supplerer andre energiløsninger til efterisolering af tunge ydervægge.

Gå til Energiløsningen: Murede ydervægge – udvendig efterisolering afsluttet med flytning af formur her.

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger