Hvordan efterisolerer man terrændæk korrekt? Det spørgsmål er der mange, der stiller til Videncentret.

Derfor har vi nu udviklet en ny energiløsning om ”Efterisolering af terrændæk oppefra”. Den supplerer de eksisterende energiløsninger om husets nedre dele – bl.a. findes der i forvejen en energiløsning om ”Efterisolering af terrækdæk nedefra”.

Gå til energiløsningen på bdb.dk. Her kan du også se de mange andre energiløsninger fra videncentret.

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i  Bygninger.