Ved at kombinere forskellige opvarmningsformer kan der opnås både miljøfordele og økonomiske besparelser. Videncentret har derfor udviklet en energiløsning om at udskifte en ældre gaskedel til en gashybridvarmepumpe – altså en kombination af en moderne kondenserende gaskedel med en luft-vandvarmepumpe. Herved kan man med en mindre varmepumpe dække en meget stor del af opvarmningsbehovet og reducere forbruget af naturgas.

Læs mere her.

Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger