Gamle og slidte ventilationsanlæg er ofte dyre i drift og typisk med høje energiudgifter og store omkostninger til at vedligeholde de udtjente anlæg. Nu viser en ny energiløsning, hvordan man kan spare på både el til ventilation og energi til rumopvarmning i kontorbygninger.

Du kan se energiløsningen her.

 

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger