Pressemeddelelse

Bred politisk opbakning til at lade energieffektivisering af bygninger indgå i forhandlingerne om en kommende energiaftale. Det er godt nyt, hvis de politiske mål, at vi skal være fri for fossile brændstoffer i 2050, skal nås.

Energiforbruget i bygninger udgør næsten 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark, ifølge tal fra Energistyrelsen. Energien går primært til opvarmning, ventilation og belysning. Hos Danske Byggecentre er vi derfor glade for, at der tilsyneladende er bred politisk opbakning på Christiansborg til energieffektivisering af bygninger, før de snarlige forhandlinger om en ny energiaftale påbegyndes.

– Det er utrolig vigtigt med politisk opbakning til energieffektive bygninger i Danmark, så vores bygninger kan blive så energineutrale som muligt, siger Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre.

Det vil samtidig være et stort bidrag til at nedbringe udledningen af drivhusgasser ved energiproduktionen, til gavn for miljøet.

Pres fra EU
I EU er man i store træk enige om, at man skal sikre, at nybyggeri er tæt på energineutralt i 2020, og at eksisterende byggeri frem mod 2050 skal renoveres, så det også bliver energineutralt. Det er derfor klart, at energieffektivisering af vores bygninger slet ikke er til at komme udenom.

BYGGERI’18 viser de grønne produkter til byggeriet
Danske Byggecentre er arrangør af BYGGERI’18, der afholdes 13. til 16. marts i MESSE C, Fredericia. På messen uddeles Byggeriets Klimapriser, herunder Byggeriets Energipris, der gives til en producent af energibesparende bygningsdele eller komponenter til byggeriet, der har dokumenteret energieffektivitet og/eller energibesparelser ved anvendelse.

Det er vigtigt for os, at BYGGERI’18 er det udstillingsvindue, hvor byggevareproducenter kan vise de bedste produkter og løsninger til byggeriet frem – og samtidig give de producenter der gør en forskel i den energibesparende dagsorden mulighed for ekstra opmærksomhed overfor byggeriets parter.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk