Deloitte har for Erhvervsstyrelsen lavet en analyse af IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er.

Gennem et survey af 1.054 små og mellemstore virksomheder, 14 case-interview, brug af statistik fra Danmarks Statistik, hackersimuleringsdata fra Deloitte og desk research, har analysen haft til formål 1) at give et statusbillede for niveauet af IT-sikkerhed og databeskyttelse i danske SMV’er og 2) komme i dybden med drivere og barrierer for at øge IT-sikkerheden.

Undersøgelsens nøgleresultater

  • 39 % af danske SMV’er har ikke den rette balance mellem risikoprofil og ITsikkerhedsniveau, hvilket øger deres sårbarhed overfor IT-sikkerhedsangreb.
  • Knap en fjerdedel af danske SMV’er har ikke implementeret de mest essentielle ITsikkerhedsforanstaltninger, herunder systematisk backup.
  • Ledelsens viden om og fokus på IT-sikkerhed har stor betydning for ITsikkerhedsniveauet i de danske SMV’er. Det samme gælder for medarbejdere, herunder IT-ansvarlige.
  • For 16 % af danske SMV’er kan konsekvensen ved et læk af forretningskritiske data være, at de mister deres forretningsgrundlag.


Hele – eller et uddrag – af rapporten kan læses her:

Læs analysen “IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er” her.
Læs “IT-sikkerhed i danske SMV’er – et sammendrag” her.

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen