Pressemeddelelse

Åbningen af folketinget bød traditionen tro på en åbningstale af den siddende statsminister.

Statsministeren opridsede i grove træk landets tilstand og fremlagde regeringens arbejde for det kommende folketingsår. Statsministeren fremlagde blandt andet regeringens ønske om en ekspansiv finanspolitik og øgede investeringer i grøn forskning.

I Danske Byggecentre deler vi synspunktet, men savner konkrete tiltag. ”Jeg er helt enig i, at vi skal øge investereringer i grøn forskning og sikre corona genopretningen ved at føre en ekspansiv finanspolitik. Men jeg synes åbningstalen blev lidt for overfladisk, da emnet faldt på erhvervslivet,” siger Adm. direktør Palle Thomsen.

Et andet kardinalpunkt for Danske Byggecentre er den grønne omstilling i byggebranchen. Her nævnte Mette Frederiksen opvarmning af huse og mere genanvendelse som ”initiativer, vi klogt kan tage her og nu, og som reducerer drivhusgasser”.

Det glæder os i Danske Byggecentre, da det netop er her, vi mener, man bør sætte ind i bestræbelserne på at reducere byggesektorens CO2-udledning med 70%. Vi er varme fortalere for at energieffektivisere den danske boligmasse, og at man genanvender mere på byggepladserne.

Det er problemer, vi allerede kender løsningerne på, og nu håber vi, at der kan findes den politiske vilje til at få det gennemført. Når det kommer til at energieffektivisere boligmassen, skal det fremmes af offentlige investeringer og et øget håndværkerfradrag så private husejere får råd til at energieffektivisere deres hjem.

Øget genanvendelse i byggeriet finder først sted, når vi kender til byggematerialernes indhold og sammensætning. Det er derfor også afgørende, at der indføres dokumentationskrav på sammensætning og indhold i byggematerialer, så byggeriet kan genanvende mere, end man gør i dag.

Jeg håber, regeringen sætter handling bag ordene og prioriterer de tiltag, der skal til, så vi i byggebranchen kan energieffektivisere den danske boligmasse og øge genanvendelsen på byggepladserne”, udtaler Palle Thomsen.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk