Pressemeddelelse

Vi hører med rette, rigtig meget om folketingsvalget i disse dage, men det er desværre på bekostning af mindre mediedækning af valget til Europa-Parlamentet. Hos Danske Byggecentre kan vi godt blive bange for, at mange vil glemme EP-valget, fordi folketingsvalget dominerer mediebilledet.

For få stemmer til Europa Parlamentet
Ved det seneste europaparlamentsvalg i 2014 var valgdeltagelsen kun på 56 procent. Blandt de unge mellem 18 og 24 år var det kun 38 procent der stemte. Det tal skulle vi helst få højere op denne gang, men det bliver svært, når der skal kæmpes om mediedækning med folketingsvalget.

Det er rigtig ærgerligt med denne forholdsvis lave valgdeltagelse, når man samtidig tænker på hvor stor betydning de beslutninger, der træffes i Europa-Parlamentet, har for Danmark. I parlamentet træffes der bl.a. beslutninger om det indre marked, herunder arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er utrolig vigtigt for Danmark, at vi er en del af det indre marked. Vi er ikke verdens største økonomi, og vi er afhængige af samhandlen med landene omkring os for at sikre fortsat vækst. Vi har også brug for arbejdskraft fra de andre EU-lande.

“Vi mangler arbejdskraft i Danmark, og derfor er det utrolig vigtigt, at der er så få barrierer som muligt, når danske virksomheder skal tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Det hjælper arbejdskraftens fri bevægelighed indenfor EU med”, udtaler Palle Thomsen, Adm. direktør Danske Byggecentre.

De seneste år er der sket rigtig meget på klima- og miljøområdet. Folk har for alvor fået øjnene op for, hvor vigtigt det er, at der bliver handlet. Det er et ansvar, vi alle står med både i Danmark men så sandelig også indenfor EU. Vi har brug for fælles europæiske retningslinjer på klima- og miljøområderne, for at det for alvor betyder noget i det store klimaregnskab.

“Klima- og miljøområdet har især vist sig vigtige for de yngre vælgere, hvorfor det er endnu vigtigere, at de tager hen og stemmer, så de kan hæve deres valgdeltagelse fra sidste valg og være med til at sætte dagsordenen i EU”, siger Palle Thomsen.

Kan svække mandatet
Der er brug for fælles europæiske løsninger på rigtig mange områder, og Danmark har faktisk stor indflydelse i EU vores størrelse taget i betragtning, men en lav valgdeltagelse kan være med til at svække de kommende danske medlemmers mandat i Europa-Parlamentet. Når det ikke er hele befolkningen, der har været med til at bestemme de politikere, der skal repræsentere Danmark i Europa, hvordan kan man så sikre sig, at man ikke får en skæv sammensætning? Hvordan kan de politikere tage ned til Europa-Parlamentet og sige, at de repræsenterer folket, hvis det kun er halvdelen, der har stemt?

Derfor vil vi hos Danske Byggecentre gerne opfordre alle danskere, og i sær de unge, som historisk har den laveste valgdeltagelse, til at tage hen og stemme den 26. maj. Valget har stor betydning for os alle.

Yderligere information
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk