Private solcelleejere har fra den 16. marts kl. 10 og frem til 31. maj kunne ansøge Energinet.dk om forhøjet støtte indenfor en pulje på i alt 60 MW.

Tilsagn fra puljen giver mulighed for at opnå forhøjet afregning i ti år for den solcellestrøm, man ikke selv forbruger. Det er kun privatpersoner, foreninger, boligforeninger og solcellelav, der kan ansøge om at få del i puljen. Puljen retter sig mod anlæg, der endnu ikke er etableret.

Det er Energinet.dk, der administrerer puljen. Nærmere vejledning og ansøgningsskema til puljen kan findes her. Ansøgningsrunden til puljen løber frem til 31. maj 2015.

Fakta

  • I 2015 fordeles 20 MW-puljerne for 2013, 2014 og 2015. Der er derfor en samlet kapacitet i 2015 på 60 MW.
  • Puljen giver mulighed for at opnå forhøjet støtte til solcelleanlæg på op til 6 kW pr. husstand i ti år fra nettilslutningstidspunktet. Afregningssatserne for 2015 fremgår af skemaet nedenfor.
  • Puljen fordeles efter ”først til mølle princippet”. Eventuelt uudnyttet kapacitet fra den første ansøgningsrunde udbydes i en samlet pulje til efteråret i en anden ansøgningsrunde.
  • Puljen er rettet mod privatpersoner, foreninger, boligforeninger og solcellelav. Erhverv, kommuner m.v. kan således ikke komme i betragtning til puljen.
  • Puljen fordeles kun til nye anlæg.
  • For at ansøge om at få del i puljen, skal man have indgået en købsaftale om et solcelleanlæg, der er betinget af, at man får tilsagn til puljen.
  • Puljen på i alt 60 MW i 2015 er opdelt i fire underpuljer med følgende fordeling og afregningssatser:

 

Underpulje 1 Lejeboliger (afdelinger i almene boligorganisationer og udlejere af private udlejningsejendomme) 18 MW 102 øre/kWh
Underpulje 2 Privatpersoner (ikke omfattet af underpulje 1) 12 MW 102 øre/kWh
Underpulje 3 Fælles anlæg organiseret i lav (tag-/ jordplacering) ​ 15 MW 111/78 øre/kWh
Underpulje 4 Fælles anlæg (afdelinger i almen boligorganisation, ejerforeninger, tag-/ jordplacering) 15 MW 111/78 øre/kWh

Læs mere om støttereglerne her.

Kilde: Energistyrelsen