Ansøgningen til denne pulje åbner d. 7. september 2020, kl. 9.00.

Digitalisering kan spille en afgørende rolle for din virksomheds grønne omstilling. Gennem en systematisk indsamling og bearbejdning af data, kan virksomheder blandt andet sikre en bedre udnyttelse af ressourcer til gavn for både bundlinjen og klimaet. Derudover har den grønne dagsorden åbnet for nye forretningsområder inden for cirkulær- og deleøkonomi. Her kan digitale værktøjer understøtte udviklingen af nye produkter og forretningsmodeller.

Forbrugerne og samfundet stiller i stigende grad krav til, at virksomheder handler ansvarligt og etisk i forhold til klimaet. Et øget fokus på sporbarhed kan blandt andet afhjælpe virksomheder med at dokumentere de positive effekter fra en grøn omstilling i produkter eller processer. Dette kan anvendes som dokumentation til myndigheder, men også som kommunikations- og markedsføringsværktøj overfor forbrugerne, hvilket i sidste ende kan fremme betalingsvilligheden for produktet.

I den grønne pulje i SMV:Digital kan virksomheder søge om 100.000 kr. i tilskud til rådgivning af projekter inden for grøn og digital omstilling. Der kan søges om tilskud til projekter inden for f.eks. ressourceoptimering, grøn produktudvikling og grøn forretningsudvikling.

Søg tilskud her.

Eksempler på områder inden for grøn og digital omstilling, der kan søges rådgivning til Ressourceoptimering

 • Brug af måleudstyr og sensorik til ressourceoptimering
 • Brug af indsamlede data til at optimere ressourceforbrug eller i vedligeholdelse- og serviceopgaver
 • Visualisering af data gennem fx ”business intelligence”-modeller
 • Anvendelse af robotteknologi til en ressourceeffektiv og automatiseret produktion
 • Anvendelse af digitale løsninger til produktkonfiguration og visualisering i kundens miljø
 • Optimering af lager og logistik løsninger

Grøn produktudvikling

 • Anvendelsen af kunstig intelligens og machine learning til optimeret produktdesign
 • Anvendelsen af 3D print til etablering af lokal produktion eller udvikling af prototyper 
 • Indsamling af data til dokumentation og sporbarhed

Grøn forretningsudvikling

 • Omlægning til salg af serviceløsninger frem for fysiske produkter (servitization/as-a-service)
 • Udvikling af digital platform til deleøkonomiske tjenester
 • Omlægning til cirkulær økonomi, f.eks. anvendelse af robotteknologi til affaldssortering så materialer kan genanvendes
 • Etablering af digital platform for øget B2B samhandel

Du skal være opmærksom på, at det er et krav, at det kan sandsynliggøres, at projektet vil gøre produktet eller virksomheden mere grøn. Det er ikke tilstrækkeligt at argumentere for, at virksomheden i forvejen har en grøn profil.

Få inspiration fra tidligere SMV:Digital virksomheder, der har fået styrket deres grønne profil her.